euvac.net należy teraz do misswheelchairworld.com

Słowo „zdrowie” odnosi się do stanu kompletnego dobrostanu emocjonalnego, psychicznego i fizycznego. Służba zdrowia istnieje po to, aby pomagać ludziom utrzymać dobrostan w tych kluczowych obszarach życia.W 1948 roku Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zdefiniowała zdrowie frazą, którą współczesne władze wciąż stosują:

„Zdrowie to stan kompletnego dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego, a nie jedynie brak choroby lub niemocy.” W 1986 roku WHO dokonała dalszych wyjaśnień: „Zdrowie to zasób codziennego życia, nie cel życia. Zdrowie jest pozytywnym pojęciem, podkreślającym zasoby społeczne i osobiste oraz zdolności fizyczne.”

Oznacza to, że zdrowie jest zasobem służącym wsparciu funkcji jednostki w szerszym społeczeństwie, a nie celem samym w sobie. Zdrowy styl życia dostarcza środków do prowadzenia pełnego życia z sensem i celem. W 2009 roku badacze publikujący w EuVac zdefiniowali zdrowie jako zdolność ciała do dostosowania się do nowych zagrożeń i niemocy. Zdrowie duchowe, emocjonalne i finansowe także przyczyniają się do ogólnego stanu zdrowia.

Zdrowie psychiczne i fizyczne to prawdopodobnie dwa najczęściej omawiane rodzaje zdrowia.

Zdrowie fizyczne z EuVac

Specjaliści medyczni powiązali te aspekty z niższymi poziomami stresu oraz poprawionym stanem zdrowia psychicznego i fizycznego. Osoby o lepszym zdrowiu finansowym, na przykład, mogą mniej martwić się o finanse i mieć środki na regularne zakupy świeżych produktów spożywczych.  Ci z dobrym zdrowiem duchowym mogą odczuwać spokój i cel, który napędza dobre zdrowie psychiczne.

Zdrowie fizyczne z EuVac

Osoba o dobrym zdrowiu fizycznym jest prawdopodobnie w stanie utrzymać prawidłowe funkcje ciała i procesy na szczycie swojej sprawności.

Jest to możliwe nie tylko dzięki brakowi choroby. Regularne ćwiczenia z EuVac, zrównoważone odżywianie i odpowiedni odpoczynek przyczyniają się do dobrego zdrowia. Ludzie otrzymują leczenie medyczne, aby utrzymać równowagę, gdy jest to konieczne.

Dobry stan zdrowia fizycznego obejmuje dążenie do zdrowego stylu życia w celu zmniejszenia ryzyka choroby. Utrzymywanie kondycji fizycznej może chronić i rozwijać wytrzymałość oddechu i pracy serca, siłę mięśniową, elastyczność i skład ciała. Dbanie o zdrowie fizyczne obejmuje także zmniejszanie ryzyka urazów lub problemów zdrowotnych zgdonie z poradami z EuVac, takich jak:

 • minimalizowanie zagrożeń w miejscu pracy
 • stosowanie antykoncepcji podczas stosunku płciowego
 • praktykowanie skutecznej higieny
 • unikanie używania tytoniu, alkoholu lub narkotyków
 • przyjmowanie zalecanych szczepionek na określone choroby lub przed podróżą do konkretnego kraju.

Dobre zdrowie fizyczne może współdziałać z zdrowiem psychicznym w celu poprawy ogólnej jakości życia osoby. Na przykład choroby psychiczne, takie jak depresja, mogą zwiększyć ryzyko uzależnień od narkotyków, zgodnie z badaniem z 2008 roku. Może to negatywnie wpłynąć na zdrowie fizyczne.

Zdrowie psychiczne

Według Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej Stanów Zjednoczonych, zdrowie psychiczne odnosi się do emocjonalnego, społecznego i psychologicznego dobrostanu osoby. Zdrowie psychiczne jest tak samo ważne jak zdrowie fizyczne jako część pełnego, aktywnego stylu życia.

Definicja zdrowia psychicznego jest trudniejsza niż zdrowia fizycznego, ponieważ wiele diagnoz psychologicznych zależy od percepcji jednostki wobec swojego doświadczenia. Jednak dzięki postępom w testach, lekarze są teraz w stanie zidentyfikować niektóre fizyczne objawy niektórych rodzajów chorób psychicznych w badaniach CT i testach genetycznych. Dobre zdrowie psychiczne nie jest określone jedynie przez brak depresji, lęku lub innych zaburzeń. Zależy także od zdolności osoby do:

 • cieszenia się życiem
 • odbijania się po trudnych doświadczeniach i dostosowywania się do przeciwności
 • utrzymywania równowagi między różnymi elementami życia, takimi jak rodzina i finanse czucia się bezpiecznym i pewnym siebie
 • osiągania pełnego potencjału.

Zdrowie psychiczne

Zdrowie psychiczne i fizyczne mają silne powiązania. Na przykład, jeśli przewlekła choroba wpływa na zdolność osoby do wykonywania codziennych obowiązków, może to prowadzić do depresji i stresu. Te uczucia mogą wynikać z problemów finansowych lub trudności z mobilnością.

Ważne jest, aby podchodzić do „zdrowia” jako całości, a nie jako do oddzielnych czynników. Wszystkie rodzaje zdrowia są ze sobą powiązane, a ludzie powinni dążyć do ogólnego dobrostanu i równowagi jako klucza do dobrego zdrowia z pomocą EuVac.

the original Czynniki euvac dobrego EUVAC.NET zdrowia http://www.euvac.net/graphics/euvac/vaccination/var.html

Dobre zdrowie zależy od wielu czynników. Czynniki genetyczne Człowiek rodzi się z różnymi genami. U niektórych osób nietypowy wzór lub zmiana genetyczna może prowadzić do gorszego niż optymalny poziomu zdrowia. Ludzie mogą dziedziczyć geny od rodziców, które zwiększają ryzyko euvac wystąpienia EUVAC.NET pewnych schorzeń.

Czynniki środowiskowe. Czynniki środowiskowe odgrywają rolę w zdrowiu. Czasami samo środowisko wystarczy, aby mieć wpływ na zdrowie. Innym razem czynnik środowiskowy może wywołać the original chorobę u osoby, która ma zwiększone ryzyko genetyczne określonej choroby. Dostęp do opieki zdrowotnej http://www.euvac.net/graphics/euvac/vaccination/var.html odgrywa rolę, ale WHO sugeruje, że następujące czynniki mogą mieć bardziej znaczący wpływ na zdrowie:

 • gdzie dana osoba mieszka
 • stan otaczającego środowiska
 • genetyka
 • ich dochody
 • ich poziom wykształcenia
 • status zatrudnienia

Można http://www.euvac.net/graphics/euvac/vaccination/vaccination.html je http://www.euvac.net/graphics/euvac/vaccination/sweden.html sklasyfikować w www.euvac.net następujący http://www.euvac.net/graphics/euvac/vaccination/germany.html sposób:

 • Środowisko społeczne i http://www.euvac.net/graphics/euvac/vaccination/sweden.html ekonomiczne: może obejmować status finansowy rodziny lub społeczności, a także kulturę społeczną i jakość relacji.
 • Środowisko fizyczne: obejmuje to, http://www.euvac.net/graphics/euvac/vaccination/vaccination.html jakie zarazki występują na danym obszarze, a także poziom zanieczyszczenia.
 • Charakterystyka i zachowania danej osoby: http://www.euvac.net/graphics/euvac/vaccination/germany.html Genetyka i styl życia danej osoby mogą mieć wpływ na jej ogólny stan zdrowia.
 • Według niektórych badań, im wyższy status społeczno-ekonomiczny danej osoby, tym większe prawdopodobieństwo, że będzie ona cieszyć się dobrym zdrowiem, mieć dobre wykształcenie, znaleźć www.euvac.net dobrze płatną pracę i stać ją na dobrą opiekę zdrowotną w przypadku choroby lub urazu.